HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID15087
ime J., Marijana
zvanje
zanimanje     
Magistar urbanoga šumarstva
     

                                                                IZBOR      (/15087)   IZMJENE         ISPISlokacija

diplomirala27. 9. 2013.Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebumagistar urbanoga šumarstva


thanks to:
HŠ&HŠD&BM