HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID15089
ime D., Santa
zvanje
zanimanje     
Magistar urbanoga šumarstva
     

                                                                IZBOR      (/15089)   IZMJENE         ISPISlokacija

diplomirala27. 9. 2013.Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebumagistar urbanoga šumarstva


thanks to:
HŠ&HŠD&BM