HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID15091
ime G., Anđelina
zvanje
zanimanje     
Magistar urbanoga šumarstva
     


lokacija

diplomirala19. 11. 2013.Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebumagistar urbanoga šumarstva
1Zoran Galić, Alen Kiš, Radenko Ponjarac, Miljan Samardžić, Anđelina Gavranović, Zoran Novčić, Irina V. Andreeva, 2021: Prostorna analiza tala i utjecaj na produktivnost u gospodarskoj jedinici Mužljanski rit. Š.L. 9-10, s.445 pdf
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

thanks to:
HŠ&HŠD&BM