HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID15097
ime B., Matej
zvanje
zanimanje     
dipl. inž. šumarstva
     

                                                                IZBOR      (10406/15097)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.2000.Požega
srednje obr.2004.PožegaGimnazija
apsolvirao2008.Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
diplomirao20. 4. 2010.Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
trenutno, od Šumarija Velikarevirnik

 Sin Ljube i Božice, rođene Boban. Hrvat, rimokatolik.

Osnovnu školu je završio u Požegi 2000. godine, a Gimnaziju u Požegi 2004. godine. Iste godine upisuje Šumarski fakultet u Zagrebu. Diplomirao 20. travnja 2010. godine iz kolegija „Uzgajanje šuma“ sa temom „Prva proreda u mladim bukovim sastojinama na Papuku“.

Godine 2011. upisuje Poslijediplomski specijalistički studij „Uzgajanje i osnivanje šuma“ pri Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Zaposlen u poduzeću Hrvatske šume d.o.o., UŠP Požega, Šumarija Velika na radnom mjestu revirnika.

Član je Hrvatskog šumarskog društva.

Živi u Požegi.

thanks to:
HŠ&HŠD&BM