HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID15115
ime M., Miroslav
zvanje
zanimanje     
diplomirani politolog; novinar i urednik
     


lokacija

diplomirao1972.Fakultet političkih nauka Zagrebdiplomirani politolog
karijera1974.Informativni centar Bjelovarnovinar
1978.ŠG Mojica Birta Bjelovarnovinar, urednik
1991.Hrvatske šume, Direkcija Zagrebnovinar, glavni urednik
umirovljen2011.Bjelovar

 Rođen je 24. siječnja 1947. u selu Bulincu nedaleko Bjelovara, u obitelji poljoprivrednika, oca Jovana i majke Bosiljke. Osnovnu školu, potom i gimnaziju, završio je u Bjelovaru te upisao Fakultet političkih nauka u Zagrebu na kojem je diplomirao 1972. godine.
Sa zvanjem diplomiranog politologa zaposlio se, nakon odsluženja vojnog roka, 1974. u Bjelovaru, kao novinar u Informativnom centru Bjelovar, radeći u Bjelovarskom listu te na Radio Bjelovaru. Osim u matičnim novinama, u to je vrijeme bio povremeni dopisnik tadašnjeg glasila SKJ, lista Komunist, a sudjelovao je u pokretanju, gdje je bio glavni urednik, omladinskog mjesečnog lista Zajednice općina Bjelovar, Glas mladih.
U Informativnom centru ostaje pet godina, do 1978. kada prelazi u tadašnje Šumsko gospodarstvo „Mojica Birta“ Bjelovar gdje pokreće mjesečne novine za popularizaciju šumarstva, Šumarski list. Mjesečnik je išao na adrese svih zaposlenih ali i izvan firme što je pridonijelo boljem razumijevanu djelatnosti šumarstva. Istodobno, M. Mrkobrad postaje stalni dopisnik zagrebačkih Sportskih novosti prateći bjelovarski sport u razdoblju od 1978.-1998.
S utemeljenjem jedinstvnenog državnog poduzeća Hrvatske šume 1991. godine, tvrtka umjestno nekolicine novina pojedinih šumskih gospodarstava počinje izdavati zajedničko glasilo Šumarski list u kojem je M. Mrkobrad jedan od novinara koji pokriva dio područja poduzeća. Godine 1997. tvrtka se odlučuje umjestno mjesečnih novina izdavati časopis magazinskog tipa, u koloru, a M. Mrkobrad postaje glavnim urednikom časopisa krajem 2000. godine i na tom mjestu ostaje do odlaska u mirovinu. U tom vremenu časopis se od unutrašnjeg glasila sve više okreće prema vanjskim čitateljima, obrađujući stručne teme na popularan način, okrećući se zahtjevima novoga vremena, šireći svijest o potrebi zaštite prirode od prekomjernog raubanja.
Kao sudionik u Domovinskom ratu M. Mrkobrad je, uz ostalo, obavljao poslove urednika i bio novinar u ratnim mjesečnim novinama „55“ koje je od siječnja do lipnja 1992. izdavao 55. samostalni bataljun Bjelovar.

1-- sve u časopisu "HRVATSKE ŠUME"

-- sve u časopisu "ŠUMARSKI LIST"

-- sve u biblioteci HŠD"

thanks to:
HŠ&HŠD&BM