HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID15121
ime MIKLIĆ, Boris
zvanje
zanimanje     
dr. sc.; dipl. inženjer šumarstva
     

                                                                IZBOR      (10450/15121)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođen13. 11. 1974.Rijeka
niže obr. Crikvenica
srednje obr. Rijekagimnazija Andrija Mohorovičić
diplomirao1998.ŠF Zagreb
doktorirao11. 2. 2021.ŠF Zagreb
karijera1. 6. 1998.UŠP Senj, Šumarija Novi Vinodolskipripravnik
1999.UŠP Senjsamostalni taksator
2004.Šumarija Crikvenicaupravitelj Rođen je 13. studenog 1974. godine u Rijeci. Osnovnu školu završio je u Crikvenici, a Gimnaziju Andrije Mohorovičića u Rijeci. Godine 1993. upisao je Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je 1998. iz Uzgajanja šuma kod mentora akademika Slavka Matića.

Od 1. lipnja 1998. godine zaposlen je u tvrtki Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, Uprava šuma podružnica Senj. Karijeru je započeo u Šumariji Novi Vinodolski kao pripravnik. Potom je obnašao dužnost samostalnog taksatora u Odjelu
za uređivanje šuma u Senju. Od 2004. godine upravitelj je Šumarije Crikvenica.

Poslijediplomski doktorski studij iz područja Uzgajanja šuma upisao je 2012. godine. Tijekom poslijediplomskog doktorskog studija objavio je nekoliko znanstvenih radova te sudjelovao na međunarodnom i domaćim znanstvenim skupovima. Surađivao je na znanstvenom projektu Utjecaj klimatskih promjena na stabilnost nizinskih šumskih ekosustava.

Član je Hrvatskog šumarskog društva – ogranak Senj, Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije, Hrvatskog lovačkog saveza te Izvršnog odbora lovačkog saveza Primorsko-goranske županije. Predsjednik je lovačkog društva Medviđak – Drivenik.

Ovlašteni je inženjer Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije za područja šumarstva i lovstva te ovlašteni predavač i ispitivač Hrvatskog lovačkog saveza za područje Gospodarenje lovištima.
 

1Boris Miklić, Anja Žmegač, Domagoj Trlin , Marko Orešković, Stjepan Mikac, Igor Anić, 2021: Klimatska osjetljivost kronologije crnoga bora (Pinus nigra Arnold.) na Sjevernom Velebitu. Š.L. 3-4, s.137 pdf
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 ANIĆ, Igor: Dr. sc. Boris Miklić, ŠL 3-4/2021, s.191 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM