HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARA

https://www.sumari.hr/sumariID15137
ime KOVAČ, Marta
prije
zvanje
zanimanje     
dr. sc., mag. ing. silv.
     

                                                                IZBOR      (15136/15137)   IZMJENE         ISPISlokacija

rođena13. 4. 1990.Našice
niže obr. Orahovica
srednje obr. Orahovica
diplomirala2011.ŠF Zagrebpreddiplomski studij
diplomirala2014.ŠF ZagrebUrbano šumarstvo
doktorirala2021.Fakultet šumarstva i drvne tehnologije u Zagrebu
karijera3. 2014.Park prirode Medvednicavoditeljica edukativnih programa
2015.Hrvatski šumarski institutZavod za međunarodnu suradnju EFISEE
trenutno, od9. 2017.Hrvatski šumarski institutZavod za zaštitu šuma i lovno gospodarenje Rođena je 13. travnja 1990. godine u Našicama. U Orahovici završava osnovnu školu i upisuje srednju školu Stjepan Ivšić, smjer opća gimnazija, nakon čega 2008. godine upisuje Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Preddiplomski studij završava 2011. godine, a 2014. godine diplomski studij, smjer Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša.
Preko ERASMUS+ programa 2013. godine boravi jedan semestar na studentskoj razmjeni na Biotehničkom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani (Slovenija).
Od ožujka do rujna 2014. godine radi kao voditeljica edukativnih programa u Javnoj ustanovi Park prirode Medvednica, a 2015. godine zapošljava se na Zavodu za međunarodnu znanstvenu suradnju jugoistočne Europe (EFISEE) u Hrvatskom šumarskom institutu.
Od rujna 2016. godine počinje raditi kao asistentica na Zavodu za zaštitu šuma i lovno gospodarenje (HŠI), kada upisuje i poslijediplomski doktorski studij Šumarstvo i drvna tehnologija na Šumarskom fakultetu.
Na prvoj godini svog doktorskog studija od Vlade Savezne Republike Njemačke dobiva DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) stipendiju za znanstveno istraživanje u sklopu koje u dva navrata (2 mjeseca i 2 tjedna) boravi u Institutu za biološku kontrolu Julius Kühn u Darmstadtu (Njemačka). Te iste godine odlazi i na jednomjesečno usavršavanje na Institut za nizinsko šumarstvo u Novom Sadu (Srbija). Znanstveno se usavršava i na Zavodu za molekularnu filogenetiku i evoluciju Sveučilišta u Varšavi i Zavodu za zaštitu bilja Sveučilišta u Siedlicama (Poljska) te na Institutu WSL (Swiss Federal Research Institute for Forest, Snow and Landscape) u Birmensdorfu (Švicarska).
U sklopu COST Akcije FP1401 Global Warning dobiva financiranje za odlaske na kratkotrajne znanstvene misije (STSM- Short Term Scientific Mission), na Šumarski fakultet u Beograd (Srbija) te ponovno na Institut WSL (Švicarska).
Kao autorica ili koautorica objavljuje 16 znanstvenih radova, sudjeluje kao predavač na pet međunarodnih znanstvenih konferencija i dva domaća stručna skupa, s poster izlaganjima na tri međunarodna znanstvena skupa, te na tri inozemne trening škole. Kao suradnica i suvoditeljica sudjeluje na nekoliko domaćih i inozemnih znanstvenih projekata.
Doktorski studij završava 2021. godine te uspješno brani svoju disertaciju pod naslovom Entomopatogene gljive roda Beauveria u Hrvatskoj i mogućnosti njihove uporabe u biološkoj kontroli šumskih štetnika.
Od 2021. godine postaje tehnički urednik časopisa Entomologia Croatica Hrvatskog entomološkog društva. Aktivno se služi engleskim te pasivno njemačkim jezikom.
Članica je Hrvatske udruge za arborikulturu, Hrvatskog entomološkog društva te Hrvatskog šumarskog društva ogranak Karlovac.

1Milan Pernek, Marta Kovač, Nikola Lacković, 2020: Testiranje biološke učinkovitosti feromona i klopki za ulov mediteranskog potkornjaka Orthotomicus erosus (Coleoptera, Curculionidae). Š.L. 7-8, s.339 pdf
2Milan Pernek, Marta Kovač, Andrija Jukić , Tomislav Dubravac, Nikola Lacković, Carrie Brady, 2022: Akutno odumiranje hrastova (AOH) – nova kompleksna bolest na hrastu crniki (Quercus ilex L.) i mogućnosti širenja na ostale vrste hrastova u Hrvatskoj. Š.L. 9-10, s.439 pdf
 -- sve u časopisu ŠUMARSKI LIST

thanks to:
HŠ&HŠD&BM