HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1519
ime M., Vjekoslav
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar
     

                                                                IZBOR      (lugari /1519)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1951.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar

 Šum. školu završio je 1951. u Karlovcu. Radio je na mjestu referenta za iskorištavanje u Šumariji Bjelovar, ŠG “Mojica Birta” Bjelovar.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM