HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID152
ime B., Željko
zvanje
zanimanje     
stariji šum. tehničar, tehnički suradnik
     

                                                                IZBOR      (lugari /152)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1961.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar

 Šum. školu završio je u Karlovcu 1961. Od 1.7.1966. radio je u Šum. institutu Jastrebarsko.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM