HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1522
ime M., Ivica
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika
     


lokacija


član HŠD ogranak
Delnice

1992

Šumarija Rijeka

šumarski tehničar

 Sin Josipa i Ike rođ. Stupičić. Osnovnu školu završio je u Rijeci, a Srednju šum. školu u Delnicama U šumarstvu radi od 1992. god. Glavninu radnog vijeka proveo je na radnom mjestu pom. revirnika u Šumariji Rijeka, UŠP Delnice. Živi u Kostreni.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM