HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1525
ime M., Josip
zvanje
zanimanje     
stručni radnik u šum.– šum. tehničar, pom. revirnika – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /1525)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Mrkopalj

član HŠD ogranak
Delnice

1994

Šumarija Mrkopalj

šumarski tehničar

 stručni radnik u šum.– šum. tehničar, pom. revirnika – poslovođa, (Mrkopalj, 1961). Sin Dragutina i Danice rođ. Fak. Osnovnu školu završio je u Mrkoplju, a Srednju šum. školu u Delnicama 1980. U šumarstvu se zaposlio 1982. god. Radio je kao poslovođa na sječi, izvlačenju i otpremi drvnih sortimenata u Šumariji Mrkopalj, ŠG Delnice, sada "Hrv. šume", UŠP Delnice. Živi u Mrkoplju.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM