HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1535
ime M., Kata
prije
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /1535)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Kći Petra i Luce rođ. Kosić. Osnovnu školu završila je u Otoku, a Srednju šum. u Delnicama 1976. god. Kao stipendist ŠG "Hrast" Vinkovci bila je druga žena šum. tehničar u tom Gospodarstvu. Pripravnički staž odradila je u Šumariji Otok i potom nastavlja raditi do 1980, a zatim prelazi u Šumariji Cerna, gdje radi kao poslovođa do 1983. god., a zatim kao likvidator i robni knjigovođa. Od. 1993. raspoređena je na mjesto pom. revirnika – poslovođa, na kojem mjestu radi i danas. Živi u Cerni.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM