HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1538
ime M., Željko
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika – poslovođa
     


lokacija


član HŠD ogranak
Vinkovci

1998

Šumarija Vukovar

šumarski tehničar

 Sin Stanka i Dragice rođ. Martinović. Osnovnu je školu završio u Vinkovcima, a Srednju šumarsku u Novoj Gradiški. U šumarstvu radi od 1980. Ponajviše je radio u UŠ Vinkovci. Danas je zaposlen kao poslovođa u Šumariji Vukovar. Sindikalni je povjerenik HSŠ Vukovar od 1995. do danas. Živi u Vinkovcima.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM