HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID154
ime B., Drago
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /154)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1965.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar

 Šum. školu završio je u Karlovcu 1965. god. Odmah se zaposlio u ŠG “Mojica Birta” Bjelovar, Šumarija Grubišno Polje gdje je bio niz godina referent za HTZ i kontrolor te skladištar. I sada (2003) zaposlen je u Šumariji Grubišno Polje, UŠP Bjelovar na mjestu poslovođe.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM