HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1542
ime M., Marijan
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika – poslovođa, pjesnik
     


lokacija

srednje obr.1985.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu

 Sin Đure i Danice. Osnovnu školu završio je u Požegi, a Šum. školu u Karlovcu (1985). Od 1983. god. radi u Šumariji Požega, ŠG Požega. Radi u šumarstvu kao poslovođa na sječi i izradi drvnih sortimenata. Sada je u Šumariji Požega UŠP Požega. U slobodno vrijeme piše pjesme. Napisao ih je stotinjak, a u svima je osnovna tema ljepota prirode i odnos čovjeka prema njoj.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM