HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1543
ime M., Miroslav
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, čuvar šuma i lov.– pom. revirnika
     

                                                                IZBOR      (lugari /1543)   IZMJENE         ISPISlokacija


član HŠD ogranak
Split

1982

zu-mirovina

šumarski tehničar

 Sin Josipa i Ane rođ. Vukušić. Osnovnu školu završio je u Drnišu, a Srednju šumarsku "Braća Radić" u Kaštel Štafi liću. U šumarstvu radi od 1984. god. Glavninu radnog vijeka bio je profesionalni vozač i pom. revirnika. Sada radi u Hrvatskim šumama, UŠP Split, Šumarija Drniš. God. 2001. dobio je priznanje kao najbolji zaposlenik u Šumariji.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM