HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID155
ime B., Ivan
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, čuvar šuma i lovišta – pom. revirnika
     

                                                                IZBOR      (lugari /155)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1980.Šumarska škola KarlovacSpec.radnik u šum. II. st., sjekač motornom pilom
srednje obr.1993.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar - IV. razred

 God. 1980. završio je uz rad školovanje u Šum. školi Karlovac i postigao zvanje specijalizirani radnik u šumarstvu II. stupanj, sjekač motornom pilom, a 1993, također uz rad, diplomirao je za šum. tehničara na istoj školi. Zaposlen je u Šumariji Koprivnica, UŠP Koprivnica.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM