HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1551
ime M., Slavko
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika – poslovođa
     


lokacija

niže obr.1978.Šumarska škola KarlovacŠumarski radnik
srednje obr.1979.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar

 Sin Josipa i Mare rođ. Jovanovac. Osnovnu školu završio je u Posavskim Podgajcima, a srednju Šum. školu u Karlovcu (1979). Od 1979. do 1986. bio je pom. revirnika u Šumariji Strošinci, a nakon toga do 1995. u Šumariji Gunja, UŠ Vinkovci. Potom, do 2001. radi u Šumariji Novi Vinodolski, a nakon toga u Šumariji Vrbanja, gdje se i sada nalazi. Živi u Posavskim Podgajcima.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM