HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1564
ime M., Mladen
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, čuvar šuma i lov.– pom. revirnika
     

                                                                IZBOR      (lugari /1564)   IZMJENE         ISPISlokacija

apsolvirao1999.
diplomirao2000.

član HŠD ogranak
Delnice

1999

Šumarija Delnice

ostali inženjeri

 Sin Zdravka i Marije. Srednju šum. školu polazio je i završio u Delnicama 1984. God. 2000. diplomirao je šumarstvo na Biotehn. fakultetu u Ljubljani. Radi u Hrvatskim šumama, UŠP Delnice, Šumarija Delnice.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM