HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID157
ime B., Ivan
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /157)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Ivana i Irene rođ. Šavor. Osnovnu te Šum. i drvodjeljsku školu završio je u Karlovcu. Zaposlen je u Hrvatskim šumama, UŠP Karlovac, Šumarija Gvozd. Sada radi u Šumariji Topusko. Stalno stanuje i živi u Kaštelu kod Karlovca.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM