HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1575
ime M., Ivica
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar specijalist, revirnik
     

                                                                IZBOR      (lugari /1575)   IZMJENE         ISPISlokacija

više obr.1996.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar - specijalist

član HŠD ogranak
Sisak

1983

iščlanjeni

šumarski tehničar

 Šum. školu u Karlovcu završio je uz rad 1996. god. i postigao zvanje šum. tehničar specijalist. Zaposlen je u Hrvatskim šumama, UŠP Sisak, Šumarija Lekenik.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM