HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1579
ime M., Zvonko
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /1579)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1981.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu

član HŠD ogranak
Našice

1993

Šumarija Slatina

šumarski tehničar

 Sin Marka i Ivane, rođ. Bošnjaković. Osnovnu školu završio je u Novoj Bukovici kod Slatine, a srednju Šum. školu u Karlovcu (1981). Radio je u svim fazama rada. Sada je zaposlen u Hrvatskim šumama, u Šumariji Podr. Slatina, UŠP Našice. Živi u Novoj Bukovici.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM