HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1582
ime M., Franjo
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar
     

                                                                IZBOR      (lugari /1582)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Ivana i Ivke rođ. Rajić. Osnovnu školu polazio je u Kuli Norinskoj, a Srednju šum. školu "Braća Radić" završio je u Kaštel Štafi liću. Pripravnički staž odradio je 2001. god. u Šumariji Metković, te povremeno radi u Šumariji Metković, UŠP Split.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM