HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1584
ime M., Ivica
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, čuvar šume, poslovođa
     


lokacija

srednje obr.1985.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu

 Sin Ivana i Terezije rođ. Štefančić. Osnovnu školu završio je u Drenju, a srednju Šum. školu u Karlovcu (1985). Od 1985. god. radio je u reviru G. Vuka. Pretežito je radio kao čuvar šume i poslovođa radilišta u Šumariji Đakovo, sada UŠP Osijek. Živi u Drenju.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM