HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1587
ime M., Željko
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /1587)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1991.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar

član HŠD ogranak
Virovitica

1999

Šumarija Virovitica

šumarski tehničar

 Sin Bele i Ruže rođ. Perić. Osnovnu školu završio je u Virovitici, a Šum. školu u Karlovcu (1991). U 1991. god. završio je pripravnički staž i do danas radi u Hrvatskim šumama, UŠ Bjelovar, Šumarija Virovitica. Obavljao je poslove poslovođe na uzgoju i čuvara šume. Živi u Mlinskoj kod Grubišnog Polja.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM