HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1607
ime M., Adam
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /1607)   IZMJENE         ISPISlokacija


član HŠD ogranak
Vinkovci

2002

isključeni

šumarski tehničar

 Sin Mate i Marije rođ. Cindrić. Osnovnu školu završio je u Andrijaševcima, a Poljopr.–šumarsku školu u Vinkovcima. U šumarstvu se zaposlio 1987. kao sjekač i na tom je mjestu radio do 1999. god. kad je postao tehničar i dobio mjesto poslovođe. Radi u Hrvatskim šumama, UŠP Vinkovci, Šumarija Vrbanja. Živi u Andrijaševcima.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM