HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1608
ime M., Ivan
zvanje
zanimanje     
poslovođa iskor. šuma
     

                                                                IZBOR      (lugari /1608)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1950.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar
djelovao Garešnica

 poslovođa iskor. šuma. God. 1950. završio je Šum. školu u Karlovcu i postigao zvanje šum. tehničar. U šumarstvu se zaposlio 1950, a 1974. radio je u Šumariji Garešnica ŠG "Mojica Birta" Bjelovar.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM