HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1611
ime M., Jakob
zvanje
zanimanje     
lugar
     

                                                                IZBOR      (lugari /1611)   IZMJENE         ISPISlokacija

dodatne listeplaninari

 Lugar, iz Begova Razdolja, (1858–1932), prvi planinarski vodič u Hrvatskoj. Bio je lugar Kr. šumske uprave mrkopaljske. Nakon osnovnog školovanja i dopunskog stručnog obrazovanja, u službu čuvara šuma i lovišta primljen je 1885. god. “Bio je strog i pravedan službenik” (Z. Turkalj). Bio je pasionirani lovac. Zajedno s lugarom Karlovićem, slijedeći medvjeda, otkrio je put do Bijelih stijena. “U znak zahvalnosti na otkriću prvog planinarskog prilaza Bijelim stijenama, kao i mnogim drugim vrhovima ovoga dijela Gorskog kotara, Odbor Kapelskog planinarskog puta u Zagrebu, prije nekoliko godina, podigao je planinarsko sklonište na prisojnim padinama Bjelolasice, iznad Vrbovske poljane, davši mu ime Planinarsko sklonište Jakoba Mihelčića, izgrađeno 1986.” (A. Frković, Šum. list 9–10, 2002.)

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
  ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM