HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1621
ime M., Mato
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, čuvar šuma – lugar, pom. revirnika
     

                                                                IZBOR      (lugari /1621)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1992.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar

član HŠD ogranak
Zagreb

2008

HŠ Šumarija Lipovljani

šumarski tehničar

 Sin Mate i Fine rođ. So rić. Osnovnu školu završio je u Jasenovcu, a Šum. školu u Karlovcu (1992). U šumarstvu se zaposlio početkom 1994. god. Radi u šumarijama Lipovljani i Jasenovac, pretežito u svojstvu čuvara šuma. Sada je zaposlen u Hrvatskim šumama, UŠP Zagreb, Šumarija Lipovljani. Sudionik je Domovinskog rata i dobitnik Spomenice. Oženjen je i otac je troje djece. S obitelji živi u Trebeži kod Krapja.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM