HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1626
ime M., Ivan
zvanje
zanimanje     
lugar
     

                                                                IZBOR      (lugari /1626)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Duje. Osnovnu školu završio je u Metkoviću. Od 1.11.1951. do umirovljenja 31.12.1965. god. bio je lugar u Šumariji Metković i pokrivao je lugariju Metković.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM