HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1629
ime M., Božena
prije
zvanje
zanimanje     
tehničar hortikulture, pom. revirnika – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /1629)   IZMJENE         ISPISlokacija


član HŠD ogranak
Nova Gradiška

1996

više nisu članovi

šumarski tehničar

 Kći Mije i Kate rođ. Mijatović. Osnovnu školu završila je u Cerniku, a srednju u “Arboretum Opeka” Vinica – Varaždin. Od 1982. do 1995. radila je u rasadniku Cernik, Šumarija Nova Gradiška, a od 1995. radi u istoj Šumariji kao operater na kompjutoru. I sada (2003) zaposlena je u Hrvatskim šumama, UŠP Nova Gradiška, Šumarija Nova Gradiška. Živi u Cerniku.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM