HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1631
ime M., Blaž
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, čuvar šuma i lovišta – pom. revirnika
     

                                                                IZBOR      (lugari /1631)   IZMJENE         ISPISlokacija


član HŠD ogranak
Osijek

1985

Sunčane šume d.o.o.

šumarski tehničar

 Zaposlen je u Hrvatskim šumama, UŠP Osijek, Šumarija Levanjska Varoš, potom u Sunčanim šumama d.o.o.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM