HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1634
ime M., Zvonko
zvanje
zanimanje     
šum. pomoćnik, šum. radnik sjekač
     

                                                                IZBOR      (lugari /1634)   IZMJENE         ISPISlokacija

djelovao Lipovac

 šum. pomoćnik, šum. radnik sjekač. Zaposlen je u Hrvatskim šumama, UŠP Vinkovci, Šumarija Lipovac.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM