HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1636
ime M., Zvonko
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika, čuvar šuma i lov.
     

                                                                IZBOR      (lugari /1636)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1984.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu

član HŠD ogranak
Osijek

03.05.1990

HŠ d.o.o., UŠP Osijek, Šumarija Đakovo

šumarski tehničar

 Sin Franje i Ane rođ. Horvat. Osnovnu školu završio je u Đakovačkim Selcima, a Šum. školu u Karlovcu (1984). U šumarstvu se zaposlio 1986. god. Sada radi kao čuvar šuma u Hrvatskim šumama, UŠP Osijek, Šumarija Đakovo.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM