HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1637
ime M., Ivan
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar
     

                                                                IZBOR      (lugari /1637)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1950.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar

 Šum. školu u Karlovcu završio je 1950, a potom se zaposlio u Zajedničkim struč. službama ŠG Bjelovar. Prema dostupnim podacima, 1974. god. bio je na mjestu referenta za evidenciju i statistiku te imao 25 god. radnog staža, sve u šumarstvu.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM