HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1646
ime M., Jovo
zvanje
zanimanje     
stručni suradnik, poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /1646)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1978.Šumarska škola KarlovacŠumarski radnik
srednje obr.1979.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar

 Sin Petra i Ljubice rođ. Radulović. Osnovnu školu polazio je u Ogulinu, a srednju u Školskom centru za šumarstvo u Karlovcu (1979). Glavninu radnog vijeka bio je na mjestu stručnog suradnika zaštite na radu te građevinski poslovođa na terenu UŠ Ogulin. Živi u Ogulinu.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM