HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1649
ime M., Stevo
zvanje
zanimanje     
šum. tehničar
     

                                                                IZBOR      (lugari /1649)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1951.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar
djelovao Pakrac

 Šum. školu završio je u Karlovcu 1951.god, a 1974. bio je upravitelj Šumarije Pakrac, ŠG Bjelovar sa 22 godine radnog staža u šumarstvu.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM