HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1651
ime M., Mladen
zvanje
zanimanje     
šum. tehničar, viši lovni tehničar, ing. lovstva i zašt. prirode, magistar inženjer zootehnike
     

                                                                IZBOR      (lugari /1651)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1978.Šumarska škola KarlovacŠumarski radnik
srednje obr.1979.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar
djelovao Jasenovac, Zagreb

 Sin Josipa i Ružice rođ. Knežević. Osnovnu školu završio je u Jasenovcu, a Šumarsku školu u Karlovcu (1979).
God. 1980. zaposlio se na radnome mjestu poslovođe – lovnika u Šumariji Jasenovac, ŠG Nova Gradiška i na tom je mjestu ostao do 1991.
Godine 1983. pri Lovskoj zvezi Slovenije postigao je zvanje "lovski tehnik" ( V st.) viša str.sprema u lovstvu, 2003. na Veleučilištu Karlovac inženjera lovstva i zaštite prirode, a 2010. na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku zvanje magistra inženjera zootehnike (lovstvo i pčelarstvo).

Od 1992. do danas obavlja poslove referenta za lovačke ispite, samostalnog referenta za lovstvo i voditelja Lovačkog muzeja u HLS–u. Radeći na promidžbi Muzeja, založio se i sudjelovao u snimanju dokumentarnog filma (30 min) o Muzeju i internet stranice u povodu 50 godina njegovog postojanja.

Od priznanja valja spomenuti da je kao učenik osvojio II. mjesto na pojedinačnom Natjecanju šum. škola SFRJ (Delnice 77/78), a kasnije Odličje III. reda HLS–a (Šum. Jasenovac).

S obitelji živi u Košutarici kod Jasenovca.
 Dopuna: - Ovlašteni predavač-ispitivač iz 4 isp.područja HLS-a: Biologija-zoologija divljači, gospodarenje lovištem, lovačko oružje i balistika i ekologija. - Djelovao kao aktivni tajniik-član Stalnog nacionalnog povjerenstva za ocjenjivanje trofeja divljači HLS-a, pri CIC-u, time i predavač-ispitivač za ocjenjivanje trofeja divljači. - Idejno rješavao, stručno konceptiao i postavljao sve štandne i muzejsko-dioramske nastupe HLS-a i Lovačkog muzeja na svim hrvatskim sajmovima lova i ribolova. - Za HLS i HTZ obavljao poslove stručnoga informatora na Međunarodnim sajmovima lova i ribolova, te za HLS kao informator idejno kreirao i postavljao hrvatske štandove na Međunarodnim izložbama trofeja divljači. - 2006. Idejno riješio, stručno konceptirao i postavio Nacionalnu izložbu kapitalnih i atipičnih trofeja divljači HLS-a, na Velesajmu Zagreb. - 2009. u cjelovitoj obnovi, idejno riješio, stručno konceptirao i postavio današnji stalni postav i oblik Lovačkog muzeja.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM