HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1655
ime M., Stjepan
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar
     


lokacija

srednje obr.1964.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar

 Osnovnu školu završio je u Tušiloviću, a srednju Šum. školu u Karlovcu (1964). God. 1967. zaposlio se u Šum. institutu Jastrebarsko i u njemu proveo 21 godinu – do iznenadne smrti. Sudjelovao je u radu na stvaranju eksperimentalne baze Instituta. Širom Hrvatske s kolegama osnovao je 300 ha pokusnih zasada sa ciljem istraživanja različitih problema iz područja umjetne obnove i osnivanja šuma. Nakon toga bio je terenski organizator i rukovodilac praćenja razvoja tih pokusa, te prikupljanja i obrade podataka. Uz stručni rad bio je i društveno–polit. aktivan. (Vid. ŠL 1988, str. 294.)

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 ORLIĆ, Stevo: STJEPAN MILČIĆ, šum. tehničar., ŠL 5-6/1988, s.294 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM