HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1657
ime M., Ivica
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /1657)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1991.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar - IV. razred

 Uz rad završio je 1991. Šum. školu u Karlovcu. Zaposlen je u Hrvatskim šumama, UŠP Zagreb, Šumarija Zagreb.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM