HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1658
ime M., Stanko
zvanje
zanimanje     
čuvar šuma, NKV djelatnik
     


lokacija


 U šumarstvu se zaposlio 1960, a 1974. god. radio je u Šumariji Sirač, ŠG "Mojica Birta" Bjelovar.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM