HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1660
ime M., Ivan
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /1660)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1970.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar

 Sin Ivana i Zorke rođ. Franić. Osnovnu školu završio je u Delnicama, a srednju Šum. školu u Karlovcu (1970). U šumarstvu se zaposlio 15.5.1972. Glavninu radnog vijeka bio je poslovođa – pom. revirnika u Šumariji Ravna Gora, ŠG Delnice, odnosno "Hrv. šume", UŠP Delnice, Šumarija Ravna gora. Živi u Ravnoj Gori.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM