HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1662
ime M., Ivan
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar
     

                                                                IZBOR      (lugari /1662)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin majke Franke rođ. Novak, iz hvarske obitelji, i oca Nikole zanimanjem poljoprivrednika, također iz Hvara. Osnovnu školu završio je u Hvaru, a Srednju šum. školu za krš u Splitu 1955. god. Nakon odsluženoga vojnog roka zapošljava se kao pripravnik (radnik–smolar), u Šumariji Hvar. God. 1958. postaje revirnikom te Šumarije. Proživio je s obitelji teške dane nacionalizacije i bijega braće u emigraciju. Kako je rasformirana Šumarija Hvar, postavlja ga se lugarom pri općini Hvar, gdje ostaje sve do kraja 1969. god. Od 1971. do 1981. god. bio je referent za šumarstvo, a od 1982. prelazi za revirnika u ŠG Hvar, a zatim i za direktora ŠG od 1984. god. Iako već narušena zdravlja, 1991. u “Hrv. šumama” postavljen je za pomoćnika upravitelja Šum. Hvar, UŠ Split, ali 1993. umire od opake bolesti. (Vid. ŠL 1994, str. 135.)

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG
 -- spominjan u časopisu 'ŠUMARSKI LIST'
 SCHREIBER, Porin: Ivica Miličić (1935-1993.), ŠL 3-4/1994, s.133 PDF

thanks to:
HŠ&HŠD&BM