HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1668
ime M., Darko  - stariji
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika
     


lokacija

niže obr.1979.Šumarska škola KarlovacŠumarski radnik
srednje obr.1980.Šumarska škola KarlovacStručni radnik u šumarstvu

 Sin Ivana i Ane rođ. Vida. Osnovnu školu završio je u Dežanovcu kod Daruvara. U Šum. školi Karlovac završio je 1979. za šum. radnika, a 1980. za stručnog radnika u šumarstvu – šum. tehničara. Glavninu radnog vijeka radi kao pom. revirnika u Šumariji Daruvar, UŠP Bjelovar. Živi u Dežanovcu.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM