HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1669
ime M., Darko  - mlađi
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, šum. radnik sjekač
     

                                                                IZBOR      (lugari /1669)   IZMJENE         ISPISlokacija

niže obr.1979.Šumarska škola KarlovacŠumarski radnik

 Sin Ivana i Marije rođ. Komljenović. Osnovnu školu polazio je u Rokovcima – Andrijaševcima, a Poljopr.–šumarsku školu završio je u Vinkovcima. Od 2000. god. radi kao radnik–sjekač u Hrvatskim šumama, UŠ Vinkovci, Šumarija Vinkovci, gdje se i sada (2003) nalazi.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM