HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID167
ime B., Ivica
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar
     

                                                                IZBOR      (lugari /167)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Šum. školu završio je u Karlovcu 1964. god. Ostali podaci nisu nam dostupni.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM