HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1681
ime M., Petar
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, čuvar šuma i lov.– pom. revirnika
     

                                                                IZBOR      (lugari /1681)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1974.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar

 U šumarstvu se zaposlio 1966, a 1974. radio je u Šumariji Lipik, ŠG “Mojica Birta” Bjelovar kao poslovođa. Sada (2003) zaposlen je u "Hrv. šumama", UŠP Gospić, Šumarija Vrhovine.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM