HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1682
ime M., Marko
zvanje
zanimanje     
čuvar šume – lugar
     

                                                                IZBOR      (lugari /1682)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Sin Šime i Matije rođ. Šarić. God 1936. doselio se u Privlaku, gdje je završio osnovnu školu. U Šumariji Vinkovci zaposlen je od 1954. god. Kao radnik radio je razne poslove: sječa, izrada i utovar drvnog materijala. God. 1957. završio je Lugarsku školu u Vinkovcima pa je raspoređen na mjesto čuvara šume Mačva – Topola. U sastavu lugarije osniva se rasadnik kanadskih topola Stupanovci, gdje je istodobno obavljao sve poslove oko proizvodnje sadnica za potrebe šumarstva. God. 1959. premješten je na radno mjesto čuvara šume Dionica – Grede sa sjedištem u Slakovcima, a 1961. vraća se u Privlaku na lugariju Mačva – Topola. Pretežito je radio na uzgoju šuma i na izgradnji lov. tehn. objekata u lovištu Kunjevci. U više navrata biran je u organe upravljanja. Bio je posljednji predsjednik Radničkog savjeta "Hrast" Vinkovci. God. 1994. odlazi u mirovinu i živi u Privlaki.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM