HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1683
ime M., Zvonko
zvanje
zanimanje     
šumarski tehničar, pom. revirnika – poslovođa
     

                                                                IZBOR      (lugari /1683)   IZMJENE         ISPISlokacija

srednje obr.1977.Šumarska škola KarlovacŠumarski tehničar

 Sin čuvara šume – lugara Marka Minge i Marije Minga rođ. Begonja. Osnovnu školu završio je u Privlaci, a Šum. školu u Karlovcu (1977). Zaposlio se 12.9.1977. u Šumariji Vukovar. Potkraj 1981. prešao je u Šumariju Vinkovci u kojoj radi i danas. Živi u Privlaki.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM