HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO

IMENIK HRVATSKIH ŠUMARAID1686
ime M., Dušan
zvanje
zanimanje     
stariji šumarski tehničar
     

                                                                IZBOR      (lugari /1686)   IZMJENE         ISPISlokacija


 Šum. školu završio je u Karlovcu 1956. god. Početkom 1962. god. zaposlio se kao tehnički suradnik u Šum. institutu Jastrebarsko.

 ***: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, knjiga 6, TUTIZ LEKSIKA d.o.o., Zagreb 1996. ORG

thanks to:
HŠ&HŠD&BM